Tartu Linnamuuseum

with Kommentaare pole

Link: https://linnamuuseum.tartu.ee

Tartu Linnamuuseumi veebileht

Tartu Linnamuuseumi veebileht on siiani Roosa Vaarikas OÜ üks suuremahulisemaid ja tähtsamaid projekte – seda nii sisulehtede mahult, töö mahult kui vastutusrohkuselt.

Töö mahtu ja iga lehe elemendi koostamine tuli aegsasti ette planeerida ja ette näha, iga moodul ja arendus on lepingus eraldi välja kirjutatud, sellele on määratud arenduseks kujuv aeg ning kogu lehe valmimine alates lepingu sõlmimisest kuni hoolduslepingu alguseni on dokumenteeritud.

Väljakutseteks oli erinevate menüüde ja alammenüüde toimimise tagamine mitmekeelsuse kontekstis ning Tartu Linnamuuseumi filiaalide (KGB Kongide muuseum, Tartu Laulupeomuuseum, Oskar Lutsu Majamuuseum ning 19.saj Tartu Linnakodaniku muuseum) integreerimine. Kogu protsessi vältel oli väga hea koostöö Tellija esindaja Laura Maidega ning muuseumi arendusjuhi Marge Rennitiga.