Tartu Tamme Gümnaasium

with Kommentaare pole

Link: https://tammegymnaasium.ee

Tartu Tamme Gümnaasiumi veebileht

Kui ma (Mathias) 2015 aasta suvel Tartu Tamme Gümnaasiumi IT-juhi koha vastu võtsin, oli kohe selge, et selle kooli veebileht saab minu südameasjaks. Olin loonud erinevad persoonad – lapsevanem, kooli õpilane, kooli töötaja, vilistlane, partner – kõigil neil on või kujuneb Tartu Tamme Gümnaasiumist mingisugune pilt.
Veebileht on suunatud eelkõige kooli igapäevaelus mitte osalevale inimesele, st. lapsevanematele, vilistlastele ja kodanikele; samas on koolimajas kasutusel infoekraanid ja infopostid, kuhu integreeritakse kooli veebilehelt tulevat infot, millest enim väljatoomist väärib tunniplaan, toidumenüü ning uudised RSS-ina.

Tamme Gümnaasiumi veebileht peab seega olema funktsionaalne, kaasaegne, lihtsa struktuuriga, pidevalt muutuv ning loomulikult erinevate ekraanidega kohanev (responsive). Roosa Vaarikas OÜ Mathias Mõttuse isikus haldab veebilehte igapäevaselt ning vastutab selle toimimise eest – nii pole kliendile üle antud vaid “kunagi valminud töö”, vaid see töö täieneb pidevalt, mistõttu on heaks näiteks Roosa Vaarikas OÜ tehtud tööde portfoolios.